(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Saturday, January 23, 2010

Q&A by Dr.K.V.S.Habib Mohamed

வேறு நபி வந்தால் இஸ்லாத்தின் நிலை என்ன? Q&A by Dr.K.V.S.Habib Mohamedஅல்லாஹ்வை உணர்வது எப்படி? Q&A by Dr.K.V.S.Habib Mohamedமுஸ்லிம்கள் பீதியில் வாழ்கிறார்களா..?No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...