(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Friday, October 29, 2010

நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு நூல் - ஒரு பார்வை

தொகுப்பாசிரியர் :
BROTHER MR.M.A.AHAMED MARAICAYAR
TRADE UNION LEADER , HVF(Retd)ministry of defence . india.

"டால்டா மரைக்காயர் வீடு " ph:250782

8/2 சியா மரைக்காயர் தெரு நாகூர்.

 (வெளியிட்ட ஆண்டு 2002)
இந்த நூல் இன்ஷால்லாஹ் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் இங்கே வெளியிடுகிறோம் 

 No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...