(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Tuesday, September 14, 2010

உலக வர்த்தக மையம் தகர்க்கபட்டது - உள்நாட்டு சதி என நிருபிக்க பட்ட ஆவணங்களின் தொகுப்பு.

உலக வர்த்தக மையம் தகர்க்கபட்டது திட்டமிட்ட உள்வேலை என ஆணித்தரமாக நிருபிக்கும் வீடியோ ஆவணங்கள்.everything preplanned... damn..!

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...