(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Tuesday, March 5, 2013

நாகூர் வர்த்தக சங்க புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு


நாகூர் வர்த்தக சங்க சிறப்புப் பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில், சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகள் அண்மையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.


நாகூர் வர்த்தக சங்கத்தின் சிறப்புப் பொதுக்குழுக் கூட்டம், நாகூர் முஸ்லிம் சங்கக் கட்டடத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது.

சங்கத்தின் சட்ட ஆலோசகர் ஏ.எச். அபுதல்ஹா தலைமை வகித்தார்கள்.

இக்கூட்டத்தில் நடைபெற்ற புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வுப்படி,

சங்கத்தின் புதிய தலைவராக வி. முகமது ஹூசைன் மாலீம்,

செயலாளராக எஸ்.எம். நெய்னா மரைக்காயர்,

பொருளாளராக எம். முகமது பாரூக் மரைக்காயர் ஆகியோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

துணைத் தலைவர்களாக
எம். கந்தசாமி,
எம். முகமது சித்திக் மரைக்காயர்,
ஜெ. முகமது ரபீக்,
ஏ. முகமது ரபீக் மரைக்காயர் ஆகியோரும்,

துணைச் செயலாளர்களாக
எஸ்.பி. சாகிப் மரைக்காயர்,
எம். முகமது அப்துல்காதர் மரைக்காயர்,
எச். மீரா மெய்தீன்,
எம். முகமது சித்திக் ஆகியோரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...