(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Friday, December 23, 2011

அரவாணிகள் -திருநங்கைகள் மூன்றாம் பாலினமா ??


ஜசாகல்லாஹ் : பின்னூட்டவாதி.ப்ளாக்ஸ்போட்.காம் 

மேற்கண்ட பதிவை PDF FILEஆக DOWNLOAD செய்ய

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...