(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Saturday, November 27, 2010

நாகை மாவட்டத்தில் விடா மழை...


 
நாகூரில் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பகுதியில் சாலைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...