(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Tuesday, August 21, 2012

நோன்பு பெருநாள் தொழுகை புகைப்படங்கள்

நாகூர் பீரோட்டம் தெரு திடலில் நோன்பு பெருநாள் தொழுகை நடைபெற்றபோது எடுத்த புகைப்படம்.

நன்றி : தினத்தந்தி.
செல்ல மரைக்கார்.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...