(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Friday, March 28, 2014

ராஜாவின் மதவெறி பேச்சு .. தமிழக அரசு இவனை கைது செய்யுமா ?


அரவேக்காடு H.I.V ராஜா ஹிந்து தர்ம பாதுகாப்பு என்ற கூட்டத்தில் வரம்புமீறி பேசியுள்ளான்...

இவனை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் உடனே கைது கைது செய்ய வேண்டும்.

ஏற்கனேவே கைது செய்ய அரசுக்கு வலியுறுத்தியும் ...

அரசு இதுவரை கண்டுகொள்ளவில்லை....

ஜெ  - பி.ஜெ.பி  ரகசிய  கூட்டு அம்பலம் !!!


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...