(நபியே!) உம் இறைவனின் பாதையில் (மக்களை) விவேகத்துடனும்,அழகிய உபதேசத்தைக் கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக! இன்னும்,அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தர்க்கிப்பீராக! மெய்யாக உம் இறைவன், அவன் வழியைவிட்டுத் தவறியவர்களையும்,நேர்வழி பெற்றவர்களையும் நன்கு அறிவான்(உலகப்பொதுமறை 16:125)

Monday, July 12, 2010

இஸ்லாமியர்களின் இதழியல் பணி - தொகுப்பு

இஸ்லாமிய தமிழ் அறிஞர்களும் வியத்தகு முறையில் இதழியல் பணியாற்றி உள்ளனர். இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தமிழ் அறிஞர்களுக்கு இணையாக தமிழ் இதழியல் முன்னோடிகளாகத் திகழ்ந்தனர் என்பதை கீழ்க்கண்ட இதழ்கள் விவரம் மூலம் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

1873 புதினாலங்காரி - நெயினார் மரைக்காயர்-வாப்பு மரைக்காயர் -கொழும்பு மாதஇதழ்.

1879 இஸ்லாம் மித்திரன் - எல்.எம். உதுமான் - இலங்கை.

1882 முஸ்லிம் நேசன் - சித்தி லெப்பை மரைக்காயர் இலங்கை வார இருமுறை.

1887-88 ஞானசூரியன் - ஷேகு மக்தூம் சாயபு.

1887-88 தங்கை நேசன் - ஷேகு மக்தூம் சாயபு.

1888 ஞானாசிரியன் - மலேசியா நாளிதழ்.

1888 உலக நேசன் - சித்தி லெப்பை மரைக்காயர் கொழும்பு வார இதழ்.

1888 வித்தியாவிசாரிணி - குலாம் காதிரு நாவலர் நாகூர் வார இதழ்.

1888 சிங்கை நேசன் - பினாங்கு மாதஇதழ்.

1888 விஜயகேதனன் - குலாம் காதிரு நாவலர் பினாங்கு மாதஇதழ்.

1888 சம்சுல் இஸ்லாம் - முஹம்மது யுஸுப் - சென்னை மாதஇதழ்.

1892 ஞான தீபம் - சித்தி லெப்பை மரைக்காயர் இலங்கை மாதஇதழ்.

1893 இஸ்லாம் மித்திரன் - இலங்கை.

நவயுகம் - இலங்கை.

இஸ்லாமியத் தாரகை - இலங்கை.

1900 அஸ்ஸபாப் - ஐ.எல்.எம். அப்துல் அஜீஸ் - இலங்கை.

1906 லிவாயுள் இஸ்லாம் - ரவண சமுத்திரம். முஹம்மது கௌஸ்
ஹாஜி. சுழனி பக்கிர் ஆலிம் - சென்னை நாளிதழ்.

1907 முஸ்லிம் நேசன் - சென்னை வார இதழ்.

1907 ஸைபுல் இஸ்லாம் - மௌலவி அஹ்மத் சயித் - பர்மா வார இதழ்.

1908 முஸ்லிம் தூதன் - ஹாஜி. சாகுல் ஹமிது - சென்னை வார இதழ்.

1909 இஸ்லாம் நேசன் - சுல்தான் சயீது அஹ்மத் - சென்னை ராவ்தர் மாத இதழ்.

1910 அஜாயிபுல் அலம் - ந. அ. மௌலி. முஹம்மது - வலுந்தூர் தாகிர் மாதஇதழ்.

1914 வஜிருல் இஸ்லாம் - முஹம்மது அப்துல்லா - பர்மா.

1916 ஸைபுல் இஸ்லாம் - மௌலவி அஹ்மத் சயீத் - வேலூர்.

1918 தொண்டன் - சென்னை வார இதழ்.

1919 முஸ்லிம் சங்க கமலா - ஹாஜி. பா. தாவூத் ஷா - நாச்சியார் கோவில் மாதஇதழ்.

1920 அல் கலாம் - ஹாஜி. பா. தாவூத் ஷா - நாச்சியார் கோவில் மாதஇதழ்.

1920 அல் கலாம் - ஹாஜி. பா. தாவூத் ஷா - சென்னை மாதஇதழ்.

1923 இஸ்லாம் - ஹாஜி. மௌலவி முஹம்மது லால்பேட்டை மாதஇதழ்.

1924 வஜிருல் இஸ்லாம் - முஹம்மது அப்துல்லா - கூத்தநல்லூர் மாதஇதழ்.

1925 அல் இஸ்லாம் அபுல் ஹுதா - திருச்சி மாதஇதழ்.

1926 முஹம்மது இஸ்மாயில் காயல்பட்டினம் மாதஇதழ்.

1926 முசல்மான் முஹம்மது அப்துல் காதர் - தென்காசி மாதஇதழ்.

1926 தூதன் - இலங்கை மாதஇதழ்.

1926 தாஜுல் இஸ்லாம் - மௌலவி. முஹம்மது - ஈரோடு - மாதஇதழ்.

1928 சம்சுல் இஸ்லாம் கா. பா. முஹம்மது இஸ்மாயில் - (பர்மா) - சென்னை மாதஇதழ்

1929 ஹிபாஜதுள் இஸ்லாம் - மௌலவி அப்துல் காதர்.

தப்லிகுள் இஸ்லாம் - மௌலவி மூசா - ஈரோடு-மாதஇதழ்.

அல் ஹிதாயா - முஹம்மது இஸ்மாயில் -ஈரோடு-மாதஇதழ்.

அல் ஹிதாயா - முஹம்மது இஸ்மாயில் -காயல்பட்டினம்-மாதஇதழ்.

1930 தினத்தபால் - க.அ. மீரான் மொய்தீன் - நாளிதழ் - இலங்கை.

1930 ஹக்குல் இஸ்லாம் - ஹாஜி ஹாபிஸ் முஹம்மது அப்துல் காதிர்

1931 சம்சுல் ஹுதா - யுஸுப் பாவலர் - மன்னார்குடி மாதஇதழ்

1932 தேசநேசன் - மலேசியா நாளிதழ்.

1932 முஸ்லிம் மித்திரன் - மாதஇதழ் - கொழும்பு - இலங்கை.

1932 முஸ்லிம் நண்பன் - இப்ராகிம் (பர்மா) வாரஇதழ்

1934 முஸ்லிம் பாதுகாவலன் - சாகுல் ஹமிட் - சென்னை மாதஇதழ்.

1934 தேகசேவகம் - தாவூத் ஷா - சென்னை வாரஇதழ்.

1934 முஸ்லிம் பாதுக்காவலன் - எம்.ஏ. சாகுல் ஹமிட் - சென்னை மாதஇதழ்.

1934 பத்ஹுல் இஸ்லாம் - எம்.ஏ. சாகுல் ஹமிட் - சென்னை மாதஇதழ்.

1935 சாந்தி - ஹாஜி. குலாம் - திருச்சி மாதஇதழ்.

1935 அரங்க வர்த்தமானி (பர்மா நாளிதழ்).

1936 இஸ்லாமிய பிரசங்கநேசன் - சென்னை மாதம் இருமுறை.

1936 முஸ்லிம் எம்.எஸ். அப்துல் மஜீத் - சென்னை மாதம் இருமுறை.

1936 இந்திய ஒளி - கே. ஏ. ஹமிது - திருச்சி வாரஇதழ்.

1936 உதய சூரியன் - அறிஞர் கரீம்கனி - பர்மா வாரஇதழ் மற்றும் 1942
இல மலேசியா பதிப்பு.

1938 லீடெர் கே.ஏ. ஹமிது - திருச்சி வாரஇதழ்.

1939 சமரசம் - மௌலவி அப்துல் ஹசனத் குத்புதீன்.

1939 தோழன் - கே. ஏ. ஹமிது - திருச்சி வாரஇதழ்.

1939 நூருல் இஸ்லாம் - மௌலவி ஹபிழ் - திருச்சி வாரஇதழ்.

ஏ. என்.முஹம்மது யுஸுப் -சென்னை மாதஇதழ்(பிறகு வாரஇதழ்).

1939 முஸ்லிம் லீக் - முஹம்மது இப்ராகிம் (பர்மா) சென்னை மாதஇதழ்.

1940 காம்ரடு - கே. ஏ. ஹமிது - திருச்சி மாதம் இருமுறை.

1940 தொண்டன் - எம்.கே.எம். இப்ராகிம் - பர்மா நாளிதழ்.

1940 மலேயா நண்பன் - அப்துல் அஜீஸ் - சிங்கப்பூர் சவுத்
முஸ்லிம் இந்தியன் பிரஸ் லிமிடெட்.

1944 பால்யன் - உ. அ. ஹனிபா - காரைக்கால் - வாரஇதழ்.

1945 வானொலி - உ. முகைதீன் அப்துல் காதர் - காரைக்கால் -மாதஇதழ்.

1945 அல் இல்ம் - மௌலவி. அப்துல் ரஜாக் ஜமாலி - இலங்கை.

1945-46 ஜிந்தாபாத் - சி.நெ.அ. முஹம்மது அன்வர் - அடியக்கமங்கலம்.

1946 இஸ்லாமியத் தாரகை - கே. எம்.எம் . ஸாலிஹ் - இலங்கை.

முஸ்லிம் லங்கா - எம்.எம். அப்துல் காதர் - இலங்கை.

தோழன் - எஸ். எம் . முகைதீன் - இலங்கை.

1947
எழுத்தாணி - பத்துபகாட்.

1949 சமுதாயம் - எஸ். எம். ஹனிபா (கல்ஹினை) - இலங்கை.

1950 தூதன்.

1950 களஞ்சியம்.

1954 முன்னேற்ற முழக்கம் - எச்.எஸ். பக்ருதீன் - இலங்கை.

1955 தமிழ் முழக்கம் - கவிஞர். கா.மு. ஷெரிப் - மாதம் இருமுறை.

1957 அபியுக்தன் - எச். எம். பி. முகைதீன் - இலங்கை.

இன்ஸான் எ.எ. லத்திப் - இலங்கை.

தாரகை - எச். எம். பி. முகைதீன் - இலங்கை.

உம்மத் - எச். எம். பி. முகைதீன் - இலங்கை.

1960 அல் இஸ்லாம் - எம்.எச்.எம். ஹம்சா - இலங்கை.

1965 புதுமைக் குரல் - மஜ்லிசே இஸ்லாமி மாதஇதழ் பின்னர்
மாதமிருமுறை - இலங்கை.

1967 அல் மதீனா - எம். பி.எம். மாஹிர் - இலங்கை.

மணிக்குரல் - எம். சி. எம். சுபைர் - தமிழ் இலக்கிய இதழ் - இலங்கை.

மரகதம் - எம். சி. எம். சுபைர் - தமிழ் இலக்கிய இதழ் - இலங்கை.

1968 இளம்பிறை - எம்.எ. ரஹ்மான் - இலங்கை.

1968 மக்கள் - மாத இதழ் - கலீல், காதர் - இலங்கை
.
1968 வான்சுடர் - டாக்டர். அப்துல். ரஹ்மான் - இலங்கை.

1968 சாதுளியா (தரிக்க ஏடு) - கொள்கை ஏடு - இலங்கை.

முஸ்லிம் - எஸ். எம் . ஹசன் - இலங்கை.

ஷிக்வா - எ. எச். ஜீ. அமீன் - மாதஇதழ் - இலங்கை.

சவ்துல்ஹக் - பிரசார இதழ் - இலங்கை.

ஸுஹினுல் இஸ்லாம் - அபு உபைதா, எஸ்.எம். ஸப்ரு - இலங்கை.

பாமிஸ் - மாதஇதழ் - இலங்கை.

உதயம் - முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணி - இலங்கை.

நிதாவுள் இஸ்லாம் - மௌலவி. புர்கானுதீன் - இலங்கை.

1970 கடமை - எஸ்.எ. கையூம் - இலங்கை.

அபேதவாதி - சுபைர் இளங்கீரன் - இலங்கை.

1972 மணி மஞ்சரி - கவிஞர். அப்துல் காதர் லெப்பை - இலங்கை.

1975 நல்வழி (தரிக்கா ஏடு) - இலங்கை.

அஷ்ஷபாப் - எம். எச். எம். நாளிர் - இலங்கை.

ஞான சுரங்கம் - அப்துல் ரவூப் - இலங்கை.

மிஸ்பாஹ் - இலங்கை.

இஸ்லாமிய சிந்தனை - இலங்கை.

அல் இஸ்லாஹ் - இலங்கை.

அஷ் ஸூரா - எம். எச். எம். சம்சு - செய்தி மடல்.

1976 அல் ஜன்னத் - மாத இதழ் - மௌலவி அப்துல் அஹ்மத் (வத்தலகுண்டு).

1979 விடிவு - புன்னியாமின் - இலங்கை.

1979 சுதந்திர பறவைகள் - கோவை இக்பால்.

1980 மதினா - இறையருள் கவிமணி. கே. அப்துல் கபூர் - மாதஇதழ் -
திருநெல்வேலி டவுன்.

1980-82 அல்ஹிலால் - புன்னியாமின் - மாதமிருமுறை - இலங்கை.

1985 எழுச்சிக் குரல் - மாத இதழ் பின்னர் வார இதழ் - இலங்கை.

நேசன் - இலங்கை.

1986 இலக்கியா - திருச்சி சயது - திருச்சி.

1987 மணிச்சுடர் - ஆ. கா.அ.அப்துல் சமது. - முஸ்லிம் லீக்

1987 ரசிகன் - திருச்சி சயது - திருச்சி.

1988 மல்லிகை - திருச்சி சயது - திருச்சி.

1988 ப்ரியநிலா - உவன்வத்த ரம்ஜான் - காலாண்டு இதழ் - இலங்கை.

1989 இளைய நிலா - திருச்சி சயது - திருச்சி.

1990 பார்வை - சித்திக் காரியப்பர் - இலங்கை.

1990 அல்ஹக் - இலங்கை.

1990 சூப்பர் சிப்பி - ஜலால் - திருச்சி.

1990 புதிய வீணை - ராம்ஜி காஜா - திருச்சி.

1990 அல் முஜாஹித் - பழனி பாபா.

புனித போராளி - பழனி பாபா.

மறுமலர்ச்சி - திருச்சி யுஸுப் - வாரஇதழ்.

1992 சமாதானம் - மருதூர் வாணன் - இலங்கை.

1992 சத்தியம் - மாத இதழ்.

மீள்ப் பார்வை - இலங்கை.

விருட்சம் - இலங்கை.

கலைமகள் - ஹிதாயா - இலங்கை.

தடாகம் - இலங்கை.

உண்மை உதயம் - மௌலவி. பாசில் முஸ்தபா மௌலானா -
மாதஇதழ் - இலங்கை.

1993 புள்ளி - ரபிக் - இலங்கை.

1993 தடம் - எம். பௌஸர் - இலங்கை.

1994 தினமதி - மௌலவி. முபாரக்.

1995 திங்கள்- ஹில்மி முஹம்மது - இலங்கை.

1995 சூரியன் - எம்.எச். எம். ஜவ்பர் - இலங்கை.

1996 உணர்வு - வாரஇதழ் - தமிழ்நாடு தவ்கீத் ஜமாஅத்.

1996 நவமணி - அல்ஹாஜ். பி.எம். அஹ்ஸர் - நாளிதழ் - இலங்கை.

1996 புதிய வாணிகம் - (வணிகம் மற்றும் வேளாண்மை)
மாதஇதழ் - பேராசிரியர். புலவர். உசேன் - சென்னை.

1997 இனியவனின் நம்பிக்கை - இனியவன் ஹாஜி. முஹம்மது - ஐக்கிய அரபு அமிரகம்.

1998 நம்பிக்கை - இனியவன் ஹாஜி. முஹம்மது - ஐக்கிய அரபு அமிரகம்.


1998 தமிழன் குரல் - மறுமலர்ச்சி கமால் பாஷா - ஐக்கிய அரபு அமிரகம்.

2002 ஒற்றுமை - மாதம் இருமுறை - தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம்.

2003 ப்ரவாகம் - ஆஸிப் புகாரி - இலங்கை.

2003 கீழக்கரை அஞ்சல் - அபுபக்கர் தம்பி - கீழக்கரை.

2003 முஸ்லிம் குரல் ௦- வாரஇதழ் - இலங்கை.

எங்கள் தேசம் - இலங்கை.

ஏகத்துவம் - மாதஇதழ் - தமிழ்நாடு தவ்கீத் ஜமாஅத்.

முஸ்லிம் பெண்மணி - மாதஇதழ்.

தீன்குலப் பெண்மணி - மாதஇதழ் - தமிழ்நாடு தவ்கீத் ஜமாஅத்.

விடியல் வெள்ளி - மாதஇதழ்

2004 மக்கள் உரிமை - தமிமுன் அன்சாரி - தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம்.

2005 சத்தியப்பாதை - ஸெய்யது ஆபுதீன் - கீழக்கரை.

2005 புதியக் காற்று - ஹாமீம் முஸ்தபா -மாதஇதழ் - மதுரை.

2006 தமிழ் சுடர் - டாக்டர். உஸ்மான் பயாஸ் - நாளிதழ்.

2006 பிறை செய்தி மடல் - பரங்கிபேட்டை. கலீல் பாகவி - மாத இதழ் - குவைத்.

2006 உலக வெற்றி முரசு.

2006 பெருவெளி - இலங்கை.

2008 சமூகநீதி முரசு - C.M.Nசலீம் - மாதஇதழ்.

2008 நீதியின் குரல் - விழுப்புரம் சாஜி - குவைத் மாதஇதழ்.

2008 அடியற்கை மெயில் - மாதஇதழ் - அடியக்கமங்கலம்.

2009 மக்கள் ரிப்போர்ட் - இந்திய தவ்கீத் ஜமாஅத்.

2009 வைகறை வெளிச்சம் - குலாம் முஹம்மது - மாதஇதழ்.

2009 சத்திய பேரொளி - அப்துல் ஹமிது - கிருஷ்ணகிரி.

2009 தங்கம் - ஷேக் மைதீன் -மாத இதழ்.

சமரசம் - சிராஜுல் ஹசன் - ஜமாத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் - மாதம் இருமுறை

சமநிலை சமுதாயம் - A.V.M ஜாபர்தீன் - மாதஇதழ்

அல் ஹசனாத் - இலங்கை - மாத இதழ்.

அல் ஜசிரா - இலங்கை.

குரானின் குரல் -முஹம்மது அஸ்ரப் அலி - மாதஇதழ் - மதுரை.

நர்கீஸ் - மாதஇதழ் - திருச்சி.

முஸ்லிம் முரசு - மாதஇதழ்.

இதய வாசல் - கவிஞர். இக்பால் ராஜா - அய்யம்பேட்டை - மாதஇதழ்.

இனிய திசைகள் - சே. மு. மு. முஹம்மது அலி - மாதஇதழ் -
தமிழ்நாடு முஸ்லிம் தொண்டு இயக்கம்.

வசந்தம் -அப்துல் முசாவிர் - குவைத் - மாதஇதழ்.

பசுங்கதிர் - மௌலா - கீழக்கரை - மாதஇதழ்.

நம்ம ஊரு செய்தி - மயிலாடுதுறை.

நமது முற்றம் வஸீலா

2009 சென்னை நண்பன் - நண்பன் அபுபக்கர்.

(தகவல்கள்: மூத்த பத்திரிகையாளர் ஹபீப் எழுதிய இதழியல் தகவல் தொழில் நுட்பங்கள், இலங்கை எழுத்தாளர் புன்னியாமின் அவர்களின் இலங்கை ஊடகவியளர்களின் விபரத் திரட்டு -

மற்றும் தகவல்களை அனுப்பி உதவிய சகோதரர்கள் திருச்சி சயது, இனியவன் ஹாஜி முஹம்மது, கீழை ஜமில், பிதாஉல்லாஹ் மற்றும் முதுவை ஹிதாயத் ஆகியோருக்கு எமது நன்றிகள்.....

ஆவணப்படுத்தளுக்கான சிறிய முயற்சி.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்கள்-விமர்சனங்கள் வரவேற்கபடுகின்றன

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...